ผู้ช่วยพยาบาล

งานผู้ช่วยพยาบาล หรืองานดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่

เนื่องจาก วีโว่ เบเน่ วิลเลจ เชียงใหม่ มีการขยายงานและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะงานดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นเราจึงต้องการผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพ มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา

เพราะการดูแลที่ดี ถือเป็นยาที่ดีที่สุดแขนงหนึ่งในการรักษาของเรา!!

ผู้ช่วยพยาบาล วีโว่ เบเน่ วิลเลจ เชียงใหม่

ขอบข่ายการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สมัครงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ

หากคุณร่วมงานกับเรา ซึ่งเป็นหนี่งในผู้นำด้านการดูแลผู้สูงอายุชั้นนำของประเทศไทย คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการดังต่อไปนี้

สมัครทำงานกับเรา

สมัครร่วมงานกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกฝ่ายบุคคล โทร: 08 6193 0375 อีเมล: [email protected]

ยินดีที่ได้รับความสนใจจากท่านในการติดต่อร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ทำงานกับเรา

งานผู้ช่วยพยาบาล
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานพยาบาล
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานนักกิจกรรมบำบัด
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานนักกายภาพบำบัด
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม