ผู้ช่วยพยาบาล

งานผู้ช่วยพยาบาล หรืองานดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่

เนื่องจาก วีโว่ เบเน่ วิลเลจ เชียงใหม่ มีการขยายงานและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะงานดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นเราจึงต้องการผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพ มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา

เพราะการดูแลที่ดี ถือเป็นยาที่ดีที่สุดแขนงหนึ่งในการรักษาของเรา!!

ผู้ช่วยพยาบาล วีโว่ เบเน่ วิลเลจ เชียงใหม่

ขอบข่ายการทำงาน

 • ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • แผนก: การพยาบาลและการดูแลลูกค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้การดูแลลูกค้าด้านกิจวัตรประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม
 • ให้การดูแลลูกค้าโดยเน้นเรื่องของความปลอดภัย
 • ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้สอดคล้องตามนโยบายของหน่วยงานที่กำหนด
 • ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงานที่กำหนด
 • ประสานงานการทำงานร่วมกับทีมภายใน ทีมพยาบาล และทีมฟื้นฟู เพื่อส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นและติดตามการฟื้นฟูสุขภาพในแต่ละวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
 • มีความกระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว และมีใจรักในงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูงและมีทัศนคติที่ดี
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ

หากคุณร่วมงานกับเรา ซึ่งเป็นหนี่งในผู้นำด้านการดูแลผู้สูงอายุชั้นนำของประเทศไทย คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการดังต่อไปนี้

 • เงินเดือนและค่าบริการ
 • วันหยุดประจำสัปดาห์ เดือนละ 6 วัน
 • ชุดพนักงานพร้อมซักรีด
 • ตู้ล็อกเกอร์และห้องอาบน้ำ
 • อาหารทุกมื้อตามเวลาทำงาน
 • กิจกรรมสำหรับพนักงาน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ 15 วัน และ วันหยุดพักร้อนปีละ 7 วัน

สมัครทำงานกับเรา

สมัครร่วมงานกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกฝ่ายบุคคล โทร: 08 6193 0375 อีเมล: [email protected]

ยินดีที่ได้รับความสนใจจากท่านในการติดต่อร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ทำงานกับเรา

งานผู้ช่วยพยาบาล
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานพยาบาล
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานนักกิจกรรมบำบัด
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานนักกายภาพบำบัด
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม