พยาบาล

งานพยาบาล เชียงใหม่

เนื่องจาก วีโว่ เบเน่ วิลเลจ เชียงใหม่ มีการขยายงานและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะงานดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นเราจึงต้องการพยาบาลวิชาชีพ ที่มีคุณภาพ มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา

เพราะการดูแลที่ดี ถือเป็นยาที่ดีที่สุดแขนงหนึ่งในการรักษาของเรา!!

พยาบาล วีโว่ เบเน่ วิลเลจ เชียงใหม่

ขอบข่ายการทำงาน

 • ตำแหน่ง: พยาบาล
 • แผนก: การพยาบาลและการดูแลลูกค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้การดูแลลูกค้าด้านกิจวัตรประจำวัน สุขลักษณะและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ ยา และเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับบริการที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับ
 • ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ (Medical treatment)
 • ให้การดูแลโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Holistic care
 • สามารถใช้หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Communication technique
 • ให้การดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนด
 • ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับการรับบริการด้านการพยาบาล ตลอดจนให้ข้อมูลกับครอบครัว
 • ใช้หลักการเน้นผู้บำบัดเป็นศูนย์กลางในการให้บริการกับลูกค้า
 • ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการตามหลักมาตรฐาน
 • ติดต่อประสานงานกับสหวิชาชีพเพื่อวางแผนการดูแลและการฟื้นฟู

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพยาบาลหรืองานด้านบริการต่างๆ
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
 • มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูงและมีทัศนคติที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ

หากคุณร่วมงานกับเรา ซึ่งเป็นหนี่งในผู้นำด้านการดูแลผู้สูงอายุชั้นนำของประเทศไทย คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการดังต่อไปนี้

 • เงินเดือนและค่าบริการ
 • วันหยุดประจำสัปดาห์ เดือนละ 6 วัน
 • ชุดพนักงานพร้อมซักรีด
 • ตู้ล็อกเกอร์และห้องอาบน้ำ
 • อาหารทุกมื้อตามเวลาทำงาน
 • กิจกรรมสำหรับพนักงาน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ 15 วัน และ วันหยุดพักร้อนปีละ 7 วัน

สมัครทำงานกับเรา

สมัครร่วมงานกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกฝ่ายบุคคล โทร: 08 6193 0375 อีเมล: [email protected]

ยินดีที่ได้รับความสนใจจากท่านในการติดต่อร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ทำงานกับเรา

งานผู้ช่วยพยาบาล
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานพยาบาล
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานนักกิจกรรมบำบัด
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานนักกายภาพบำบัด
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม